TavoitteetKuopion kaupungin intranet tullaan uusimaan kevään 2019 aikana. Uusinta tulee kehittämään päivittäistä työskentelyä siten, että työssä tarvittavat sähköiset työkalut sekä nykyisen kaltainen intranet tiedotuksineen ovat jatkossa yhtä kokonaisuutta. Tämä vähentää klikkauksia ja selkeyttää polkuja, joiden takaa erilaiset työssä tarvittavat sähköiset välineet ja tiedot löytyvät. 


Lisäksi uusi intranet sisältää yhteisöllisiä ominaisuuksia, joiden avulla työntekijöiden viestintä, projektityönteko, erilaisten tiimien sisäiset keskustelut ja esimerkiksi uusien työntekijöiden perehtyminen organisaatioon sujuvat helpommin. 


Tavoitteena ei ole rikkoa hyväksi havaittuja työkaluja ja työskentelytapoja, vaan tarjota niille parempia välineitä ja työympäristöjä ja kehittää niitä edelleen.


Projektissa tärkeäksi nousee erilaisten työnkuvien ja erilaisten arjen tarpeiden huomiointi, sillä kaupungin työntekijöiden työarki on hyvin erilaista eri toimialueilla. Tämän vuoksi sisältöjen, rakenteiden ja työtilojen kehittämiseen tarvitaan kaikkia kaupungin palvelualueita.

Tavoitteena on rakentaa uuteen intraan selkeä ja toimiva hallintomalli, sekä linjata erilaisten työvälineiden käyttötapoja ja -tarkoituksia.


Asiakaslähtöistä ajattelua on syytä korostaa myös. Kuopion kaupungin työntekijät palvelevat lopulta työssään suoraan tai välillisesti asiakkaitamme, eli Kuopion kaupungin asukkaita. Kuinka intra auttaa parhaiten tekemään ja kehittämään tätä työtä?

Ideoidaan yhdessä hyvä intra!


Kommentit

Suositut tekstit