Intra-Tarinan tarina


Intra-Tarinan tarkoitus on toimia yhtenä projektin tärkeimmistä viestinnällisistä kanavista. Ulospäin suuntautuvan tiedotuksen lisäksi blogin on tarkoitus toimia projektin etenemistä seuraavana kanavana myös kaupungin työntekijöitä varten. Pohdimme asiaa, ja totesimme, että miksei henkilöstölle ja ulospäin menevää viestintää voisi itseasiassa yhdistää tällä tavalla.

Avoimuus on tärkeä palanen Kuopion kaupungin strategiaa, ja tällä tavalla haluamme toteuttaa strategiaa käytännössä. Erottelu perinteisen "sisäisen" ja "ulkoisen" välillä on yleisestikin nykyään murroksessa. Esimerkiksi tiedossa on, että sutjakka sisäinen viestintä parantaa myös asiakastyytyväisyyttä. Meidän tapauksessamme se tarkoittaa sitä, että paremmalla sisäisellä viestintä- ja työkalupakilla pystymme kehittämään työarjen mielekkyyttä ja palvelemaan paremmin asiakkaitamme - eli Kuopion kaupungin asukkaita.


Blogi on tarkoitettu tiedotukseen kaikille, jotka ovat kiinnostuneita Intra-projektin etenemisestä. Kaupungin henkilöstö on mahdollista pitää samalla viivalla Intran etenemisen suhteen ilman raskasta sähköpostilla tiedottamisen myllyä. Tarkoitus on tarjota myös foorumi, jossa ajatukset ja ideat liikkuvat. Eli juurikin siten, että muut organisaatiot voivat saada projektistamme ideoita omiinsa - ja toisinpäin. Blogissa on avoin kommentointimahdollisuus.


Kommentit

Suositut tekstit